بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتیدسته: علوم اجتماعی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 214

زنان در آستانه قرن 21 متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در 214صفحه قابل ویرایش می باشد

 

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

 

زنان در آستانه قرن 21 متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حرفه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان ایران تلاش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کنند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آن ها باشد؛ بیابند. زنان موقعیت مساوی را جستجو می کنند، نه موقعیت مشابه با مردان را

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:   ۱

طرح مسأله   ۱

۱- مقدمه :   ۲

۲- بیان مسئله   ۴

۳- سوالات پژوهش:   ۷

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:   ۷

۵- ضرورت تحقیق:   ۱۲

۶- اهداف تحقیق:   ۱۵

فصل دوم:   ۱۶

مرور بر ادبیات تحقیق   ۱۶

۱- مقدمه:   ۱۷

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان   ۱۸

۳- تعریف توسعه   ۱۹

۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه   ۲۳

۵- نظریه های توسعه برای زنان   ۲۵

۵-۱- نظریه رفاه   ۲۵

۵-۲- نظریه برابری   ۲۶

۵-۳- نظریه فقر زدایی   ۲۷

۵-۴- نظریه کارآیی:   ۲۸

۵-۵- نظریه توانا سازی   ۳۰

۶- شاخص های اساسی توسعه   ۳۲

۶-۱- شاخص توسعه انسانی:   ۳۲

۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)   ۳۴

۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)   ۳۵

۷- اشتغال و زنان   ۳۷

۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان   ۳۹

۹- مشکلات زنان در اشتغال   ۴۳

۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران   ۴۹

۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش   ۵۷

۱۲- چارچوب نظری تحقیق   ۶۶

۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination)   ۶۶

۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان   ۶۹

۱۲-۳- دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان   ۷۰

۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت   ۷۲

۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای   ۷۴

۱۳- مدل تحقیق   ۸۳

۱۴- مروری بر پژوهش های انجام شده   ۸۴

۱۴-۱- جدول توسعه جنسیتی در ایران:   ۹۰

۱۴-۲- جدول مقایسه کشورها:   ۹۰

۱۴-۳- جدول توانمندی جنسیتی در ایران:   ۹۱

فصل سوم:   ۱۱۲

روششناسی تحقیق   ۱۱۲

۱- مقدمه   ۱۱۳

۲- روش تحقیق   ۱۱۳

۳- جامعه آماری   ۱۱۴

۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری   ۱۱۴

۵- فرضیه های تحقیق   ۱۱۵

۵-۱- فرضیه های اصلی پژوهش:   ۱۱۶

۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش:   ۱۱۶

۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق   ۱۱۷

۶-۱- تعاریف نظری:   ۱۱۷

۶-۲-تعاریف عملیاتی :   ۱۱۹

۷- ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات   ۱۲۸

۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری   ۱۲۸

۹- فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات   ۱۳۱

فصل چهارم:   ۱۳۲

یافته های تحقیق   ۱۳۲

۱- مقدمه   ۱۳۳

۲- یافته های  توصیفی   ۱۳۳

۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری   ۱۳۴

۲-۱-۱- جنسیت   ۱۳۴

۲-۱-۲-  سن   ۱۳۴

۲-۱-۳- وضعیت تاهل   ۱۳۶

۲-۱-۴- سابقه خدمت   ۱۳۷

۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام   ۱۳۹

۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام   ۱۴۰

۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر   ۱۴۱

۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر   ۱۴۲

۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان   ۱۴۲

۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی   ۱۴۲

۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی:   ۱۴۲

۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی   ۱۴۳

۲-۲-۱-۱-۲- موانع مذهبی   ۱۴۵

۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی   ۱۴۸

۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری   ۱۴۹

۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی   ۱۵۳

۲-۲-۱-۳- موانع فردی   ۱۵۷

۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی   ۱۵۸

۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی – رفتاری   ۱۶۱

۲-۳- نمودارها   ۱۶۵

۳- یافته های تحلیلی و استنباطی   ۱۶۹

۳-۱-آزمون فرضیه های تحقیق   ۱۷۰

۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق   ۱۷۰

۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق   ۱۷۷

فصل پنجم:    نتیجه گیری و پیشنهادها   ۱۸۷

۱- نتیجه گیری   ۱۸۸

۲- پیشنهادها   ۱۸۹

۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری   ۱۸۹

۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی   ۱۹۱

۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی   ۱۹۲

پیوست   ۱۹۴

منابع   ۲۰۱

1- مقدمه:

      در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان

 در جوامع ابتدایی زنان آغازگر کشت و کار بودند، فعالیتی که نظم و قاعده خاصی را می طلبید و مردان در اندیشه شکار، فعالیتی که هیچ نظم و قاعده ای نداشت، یعنی تقسیم کار به صورت جنسیتی از ابتدای شکل گیری جامعه بشری بصورتی بود که مردان را تابع هیچ مقررات خاصی نمی کرد، حتی بازده فعالیت آنان یک امر طبیعی و تصادفی بود. اما زنان مشغول کار منظم و برنامه ریزی شده ای بودند که باید در زمان خاص خودش به شکل های مربوط انجام می شد و هر گونه تأخیر در انجام فعالیت تأثیر مستقیم درنتیجه زحمات آنان داشت. در این دوران وظیفه ی زنان در امر معاش خانواده حیاتی تر بود پس حق آنان نیز بیشتر بود به همین دلیل و به دلیل توانایی زنان در امر تولیدمثل جوامع بدوی جوامعی زن سالار بودند. در دوران های بعد با افزایش جمعیت جوامع و شکل گیری کارخانجات عظیم و تولید بالا، الگوی کار تغییر کرد، امر تولید از مصرف جدا شد و مردان تولید کنندگان شدند، باید خارج از خانه به دنبال کار می رفتند و زنان مصرف کنندگان ظاهری ولی در واقع تولید کنندگانی بدون دستمزد و در داخل خانه. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی با شرکت مردان در جنگ و آسیب پذیری این عده در مقابل حملات جنگ، تعداد زنان خانه دار افزایش یافت. کارخانجات خالی از کارگر، از زنان برای اشتغال دعوت کردند تا جای مردان را در امر تولید پر کنند این عاملی بود که زنان از خانه خارج شده و در کارخانه مشغول به کار با دستمزد شوند. البته این امر زمان زیادی دوام نیافت پس از جنگ مردان دوباره به کارخانجات برگشتند و مشاغل زنان را باز پس گرفتند و آن عده ای که در شغل خود باقی ماندند، در رده های پایین و بیشتر خدماتی جای گرفتند. از همین جا اشتغال زنان به عنوان یک شغل خدماتی به صورت فرهنگ اجتماع درآمد و امروزه هنوز شغل زنان در همین حد تمرکز یافته و زنانی که در رده های بالاتر و حتی مدیریت قرار می گیرند افرادی خارق العاده نگریسته می شوند که باید وظایف و امور زنان دیگر را هم انجام دهند و وظیفه مدیریتی خود را هم، حتی بیشتر و بهتر از مردان انجام دهند تا مورد اتهام بی صلاحیتی قرار نگیرند (سفیری، ۱۳۷۶).

در ابتدای این بحث، باید هدف اصلاحات اجتماعی، که همان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می باشد به خوبی تبیین شود تا مشخص شود بهترین و کوتاه ترین مسیری که رسیدن به این مطلوب را تضمین می کند کدام است؟

۳- تعریف توسعه

    با توجه به توقعات جوامع مختلف از یک جامعه توسعه یافته مفاهیم مختلفی هم برای آن وجود دارد اما آنچه در همه آنها مشترک است این است که، توسعه یک آرمان جامعه امروز در هر فرهنگی است به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به آن وجود دارد. به این منظور به بررسی مفهوم توسعه می پردازیم:

” تغییر تدریجی بلند مدت، تکاملی، کمی و کیفی، همه جانبه و در همه زمینه های جامعه از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده متکامل و پیشرفته تر توسعه نامیده می شود” (میر کمالی، ۱۳۸۳).

 

نوع فایل: word

سایز : 408 KB 

تعداد صفحه:214 

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی , موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی , موانع پیشرفت زنان , سطوح مدیریتی , پیشرفت زنان , اشتغال و زنان , وضعیت زنان در ایران , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه


دانلود پروژه و مقاله منبع : دانلود پروژه و مقاله |بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
برچسب ها : زنان ,توسعه ,موانع ,تحقیق ,جامعه ,پیشرفت ,پیشرفت زنان ,موانع پیشرفت ,سطوح مدیریتی ,بررسی موانع ,آزمون فرضیه ,بررسی موانع پیشرفت ,مدیریتی موانع پ